0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber Euro League
Monaco (cyber)
۸۰
۷۳
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۶
۸۱
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۱
۷۸
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Monaco (cyber)
۷۷
۵۹
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۵۵
۸۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۷
۸۱
Monaco (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۸
۸۱
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۸
۶۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Maccabi (cyber)
۹۲
۸۵
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Monaco (cyber)
۶۳
۷۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۲
۷۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۵
۸۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Maccabi (cyber)
۳۰
۳۷
Fenerbahce (cyber)
inprogress
۱۷:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۴
۷۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۴۴
۶۶
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Monaco (cyber)
۸۰
۶۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
  World NBA 2K24 Cyber Championship
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۶
۱۲۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۳:۵۴
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۵۲
۱۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۲۷
Houston Rockets (Cyber)
۱۶۶
۱۷۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۴:۳۴
Chicago Bulls (Cyber)
۶۲
۶۸
New York Knicks (Cyber)
inprogress
۱۶:۳۲
  World NBA 2K23
Dallas Mavericks (Gooff_2914)
۱۰۲
۱۰۵
Los Angeles Clippers (Noro_1235)
Finished
۰۰:۳۰
Dallas Mavericks (Chita_8445)
۹۶
۱۱۸
Los Angeles Clippers (Chita_8445)
Finished
۱۲:۲۴
  World NBA 2K23 1x1
Jimmy Butler
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۸:۱۵
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۰۲:۵۵
Kevin Durant
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۶:۳۵
LeBron James
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۰۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۵۵
Stephen Curry
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۰۵
LeBron James
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۰۸:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۹:۵۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۰:۲۵
LeBron James
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۵:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۱
Stephen Curry
Finished
۰۶:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۶:۴۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۱۵
Stephen Curry
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۲۵
LeBron James
۱۱
۷
Kevin Durant
Finished
۱۲:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۱۴:۲۵
Stephen Curry
۶
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۴۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۰۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۰:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۰:۵۵
LeBron James
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۰۵
Joel Embiid
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۱۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۲۵
LeBron James
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۱:۳۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۸
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۲:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۲:۳۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۳:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۱۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۲۵
Luka Doncic
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۳:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۴۵
LeBron James
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۵۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۴:۰۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۱۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۴:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۴:۳۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۴۵
Joel Embiid
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۴:۵۵
Kobe Bryant
۱۵
۱۳
Stephen Curry
Finished
۰۵:۰۵
LeBron James
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۵:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۵:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۰
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۰۵
Jimmy Butler
۱
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۵۵
LeBron James
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۳۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۷:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۱
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۸:۳۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۵۵
Luka Doncic
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۹:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
LeBron James
Finished
۰۹:۱۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۹:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۵
Stephen Curry
۲
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۴۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۱۰:۰۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۱۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۰:۲۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۳۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۴۵
LeBron James
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۱:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۱:۲۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Stephen Curry
Finished
۱۱:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۱:۵۵
Luka Doncic
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۱۲:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۲:۳۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۲:۴۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۵۵
Joel Embiid
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۳:۰۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۳:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۲۵
LeBron James
۱۱
۱۳
Joel Embiid
Finished
۱۳:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
NIkola Jokic
Finished
۱۳:۵۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۴:۱۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۴:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۵:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۰
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۲۵
Michael Jordan
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۴۵
Kevin Durant
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۵۵
LeBron James
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۶:۰۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۶:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۶:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Michael Jordan
Finished
۱۶:۴۵
LeBron James
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۱۶:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۰۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۷:۱۵
LeBron James
۱۵
۱۴
Michael Jordan
Finished
۱۷:۲۵
Kevin Durant
۲
۱۰
NIkola Jokic
inprogress
۱۷:۳۵
Kobe Bryant
-
-
Stephen Curry
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید